Effektivpersonalplanlegging les mer
 • Arbeidsplan

  Programmet skaper arbeidsplaner basert på kontrakter, lover, ansattes kunnskap og budsjetter.

 • Ansatt profil

  Lagre all informasjon relatert til ansatt personale med kontaktdetaljer.

 • Tidsregistrering

  Timeregistrering via web, terminal eller SMS.

 • Tilgang fra alle typer terminaler

  Ansatte kan se sine arbeidsplaner, registrere tid og timebank informasjon, samt oversikt over hvem som er tilstede.